Scriptiebegeleiding

Online scriptiebegeleiding

Wie hulp wil bij het schrijven van zijn verslag, rapport of scriptie kan contact opnemen met de auteur via het contactformulier. Vermeld daarbij je naam, je e-mailadres, je telefoonnummer, de soort opleiding, het onderwerp en het soort verslag of rapport waar je mee bezig bent.

Het onderwerp van het rapport is vrijwel nooit een belemmering om passende feedback te kunnen leveren.

Werkwijze

De werkwijze is als volgt. Na je aanmelding kun je je tekst als MS Word-document naar de auteur mailen, waarna een gratis offerte volgt waarin vermeld wordt voor welke prijs en binnen welke termijn feedback geleverd kan worden. Er zijn verschillende mogelijkheden en hieronder volgt daarvan een indicatie.

Bij het laatste concept van een rapport wordt een bedrag genoemd waarvoor passende feedback geleverd zal worden. Gaat het om heel goed geschreven (concept)rapport, dan bedraagt het tarief 50. Al naar gelang de kwaliteit van het rapport kan het tarief oplopen tot maximaal 250. Is de kwaliteit van het rapport zwaar onvoldoende (rammelend qua inhoud en/of met veel te veel taalfouten), dan zal de offerte de mededeling bevatten dat het niet mogelijk is feedback te leveren.

Bij de eerste opzet van een rapport zal passende feedback tussen  25 en 50 kosten.

In al deze gevallen wordt er vanuit gegaan dat voor het rapport een rapportsjabloon van deze website gebruikt is, dan wel een eigen rapportsjabloon die aan de eisen voldoet die in het boek besproken worden. Ook wordt er vanuit gegaan dat men het boek serieus bestudeerd heeft en zoveel mogelijk geprobeerd heeft de adviezen en tips in het boek op te volgen.
Het bedrag van de offerte dient vooraf voldaan te worden. Mochten de kosten lager uitvallen dan in de offerte is aangegeven, dan wordt het te veel betaalde gerestitueerd.

 

Feedback

De feedback op rapporttechnisch gebied zal bestaan uit het aanwijzen van alle taalfouten met verwijzing naar de plaats in het boek waar de fout besproken wordt. Waar nodig worden ook adviezen gegeven voor een betere structuur. Soms worden ook suggesties gegeven voor beter geformuleerde (delen van) zinnen, maar van het herschrijven van het rapport kan uiteraard geen sprake zijn.

Voor inhoudelijk commentaar wordt onder andere gekeken naar vragen als:

  • wordt aan het eind van het rapport nagegaan of de problemen uit de probleemstelling opgelost zijn?
  • is de beoogde doelstelling gehaald?
  • worden beweringen wel onderbouwd?
  • zijn er uitspraken die met elkaar in tegenstrijd zijn?
  • zit er een logische opbouw in het betoog?
  • zijn de conclusies en aanbevelingen in overeenstemming met de rest van het verhaal
  • is de samenvatting leesbaar en terzake?